Banner image
Banner image
Banner image
Hotspot image
Hotspot image
Hotspot image

Στάδια τεχνικού ελέγχου

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου επιβατικού

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων, διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο τεχνικός έλεγχος των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος είναι υποχρεωτικός και η χρονική διάρκεια είναι εξαρτώμενη της κατηγορίας του οχήματος:

Επιβατικά οχήματα και φορτηγά έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος: κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί): κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Εκπαιδευτικά: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Ασθενοφόρα: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Περνάω ΚΤΕΟ

 1. Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 2. Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 3. Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιoλογητικά για διεκπεραίωση
 4. Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 5. Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 6. Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων, διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.

Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1.  Τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια. κυκλοφορίας)
 2.  Το όχημα εσωτερικά- εξωτερικά (οπτικώς)
 3.  Ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)
 4.  Τα καυσαέρια

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 1.  Ησύγκλιση- απόκλιση των τροχών
 2.  Η απόδοση της ανάρτησης
 3.  Η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 4.  Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους (γενική λειτουργία)

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ

 1.  Σύστημα διεύθυνσης
 2.  Σύστημα μετάδοσης κίνησης
 3.  Άξονες – τροχοί- ελαστικά – ανάρτηση
 4.  Δίσκοι φρένων
 5.  Οι εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 6.  Το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
 7.  Η εξάτμιση

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων:

 • Εκπαιδευτικά
 1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός από τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 2. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (πεντάλ) (μόνο για τον πρώτο τεχνικό έλεγχο)
 • Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)
 1. Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (ΠΟΕΙΤΑ)
 2. Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (cb)
 3. Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν υπάρχει ειδικό αυτοκόλλητο σήμα επί της συσκευής)
 • Οχήματα προς Ταξινόμηση (ανάριθμα)
 1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

* Τόσο σε οχήματα με διασκευή υγραεριοκίνησης (LPG), όσο και σε οχήματα με διασκευή φυσικού αερίου (CNG), απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αρμόδιου τεχνικού (δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός).

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύον δελτίο KTEO είναι 400€.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η έκδοση παράβολου εκπρόθεσμου ελέγχου γίνει από τα ΚΤΕΟ μας, η έκδοση του e-παράβολου μπορεί κατά περίπτωση να επιβαρυνθεί με το σχετικό διαχειριστικό κόστος εκδόσεως και πληρωμής του.

Για να ενημερωθείτε για τα πρόστιμα πατήστε εδώ

Πρόγραμμα πρόσκλησης ελέγχου

Για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Πρόσκλησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής καλέστε στο 210 49 21 000 ή στον πανελλαδικό τηλεφωνικό αριθμό 10600
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Για επιβατικά οχήματα μέχρι 3,5 τόνους
ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

Για δίκυκλα όλων των κατηγοριών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΚΥΚΛΟΥ

Για τρίκυκλα όλων των κατηγοριών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ