Hotspot image
Hotspot image
Hotspot image

Στάδια τεχνικού ελέγχου

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου βαρέως οχήματος

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο τεχνικός έλεγχος των βαρέων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται:

– Κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) &
– Κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Περνάω ΚΤΕΟ

 1. Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 2. Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 3. Παραδίδετε τα απαραιτητα δικαιλογητικά για διεκπεραίωση
 4. Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 5. Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 6. Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Τα καυσαέρια του οχήματος
 2.  Ο αριθμός πλαισίου
 3.  Ο αριθμός μηχανής
 4.  Το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 5.  Τα ελαστικά

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 1.  Η σύγκλιση – απόκλιση της πορείας του οχήματος
 2.  Η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 3.  Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ

 1.  Το σύστημα διεύθυνσης
 2.  Το σύστημα ανάρτησης
 3.  Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 4.  Το σύστημα πέδησης (εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, ταμπούρα-δίσκοι, φυσούνες αέρα, βαλβίδες, αεροφυλάκια)
 5.  Οι οξειδώσεις του αμαξώματος και του πλαισίου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:

 1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου
 3. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
 4. Βεβαίωση ταχογράφου
 5. Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εφόσον απαιτείται)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις ειδικές κατηγορίες οχημάτων με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων:

 • Εκπαιδευτικά
  1. Άδεια λειτουργίας της σχολής (εκτός της φάσης ένταξης του οχήματος – πρώτος έλεγχος)
  2. Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων-πεντάλ (μόνον κατά τον πρώτο έλεγχο)
 • Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης
  1. Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)
 • Οχήματα προς Ταξινόμηση (Aνάριθμα)
  1. Πιστοποιητικό ταξινόμησης
  2. Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
  3. Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)
 • Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
  1. Φύλλο Δοκιμών Δεξαμενής
  2. Έγκριση του τύπου της Δεξαμενής
  3. Πιστοποιητικό ADR (από ΚΤΕΟ για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο)
 • Οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (ATP)
  1. Πιστοποιητικό ATP εν ισχύ

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η έκδοση παράβολου εκπρόθεσμου ελέγχου γίνει από τα ΚΤΕΟ μας, η έκδοση του e-παράβολου μπορεί κατά περίπτωση να επιβαρυνθεί με το σχετικό διαχειριστικό κόστος εκδόσεως και πληρωμής του.

Για να ενημερωθείτε για τα πρόστιμα πατήστε εδώ

Για τον ειδικό έλεγχο για προεγκατεστημένο σύστημα ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης συστήματος ABS.

Για τον ειδικό έλεγχο για εκ των υστέρων εγκατάσταση συστήματος ABS, χρειάζεται να προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση καλής τοποθέτησης
 2. Βεβαίωση καλής λειτουργίας
 3. Το τιμολόγιο αγοράς του συστήματος και το δελτίο παροχής υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος.

Η ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR και ATP.

Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Για επιβατικά οχήματα μέχρι 3,5 τόνους
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

Για δίκυκλα όλων των κατηγοριών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΚΥΚΛΟΥ

Για τρίκυκλα όλων των κατηγοριών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Layer
Layer
Layer

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΟΥ

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων
ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ